In het licht van de relatie: vriendschap

In het licht van de relatie: vriendschap

Heb jij een goede of een beste vriend en wat betekent een beste vriend? Is het je oudste vriend of degene met wie je vandaag het meeste deelt? Deel je een bepaalde passie, opvoeding/ systeem/ plaats of omgeving van herkomst? Ben je met elkaar ergens diepgaand verbonden?

Iedereen heeft wel eens zijn vraagtekens gezet bij vriendschappen, op een bepaald moment in het leven. Wat betekent eigenlijk vriendschap en wanneer geef je een vriendschap op of ga je je eigen weg?  Wanneer overleeft een vriendschap zichzelf? Een thema waar ik met enige regelmaat zelfonderzoek naar doe. Ik kom veelal bij 3 thema’s uit:

-Waar een klassiek dilemma, voor mij, in vriendschappen ontstaat is mijn individuele doelen/behoeften en de vriendschapsband die er is. Dit kan tijd tot tijd nog wel eens met elkaar op een gespannen voet staan. Vragen die ik mijzelf stel, word ik gezien en gehoord voor wie ik echt ben? Kan ik alles delen? Wordt er oprecht geluisterd en is er meer dan de chitchat: is er de diepgaande connectie en aansluiting.

-Daarnaast is er nog een ander dilemma wat voorkomt in een vriendschap: de levensfases. Het ene individu geeft bijvoorbeeld de voorkeur aan de ontwikkeling van professionele succes en de ander aan menselijke verbinding of zelfbewustzijnsontwikkeling. Of de levensfase van een jong gezin zijnde versus single life.  Als individu kun je nog wel eens in een hele ander levensfase, ambitie of hormonale fase zitten, dit kan voor onbegrip of een andere ontwikkeling als mens zorgen.

– Als we diep gaan graven ontdekken we misschien wel dat vervreemding van een beste vriend meer zegt over een deel (trauma of overlevingsdeel) van ons waar we mee worstelen of die we afwijzen dan over de vriend.  Of andersom: de pijnpunten die je bij je beste vriend ziet, zetten jou aan op een patroon, die jou wellicht niet meer dienend is. En daarom de basis van de gewaardeerde vriendschap op scherp zet.

Jouw waarheid spreken tegen een vriend, iemand die dicht bij je staat, kan lastig zijn. Het kan zijn dat je er snel doorheen fietst als je het probeert aan te kaarten en dat dan niet de dieptegang biedt aan wat echt nodig is. Gevolg is dat je het dilemma of helemaal gaat vermijden en/of er ‘gedoe’ of vervreemding optreedt. Echter kwam de intentie uit bescherming voor jezelf en de ander!

Als er geen aandacht wordt gegeven aan deze dilemma’s, begrip is, oprechte interesses of angst/onzekerheid over verlies of iemand te kwetsen dan eist dit juist tol van de vriendschap. Zelfs de meest natuurlijke en veilige vriendschappen hebben aandacht nodig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *