• Ontwikkeling

    • Nieuw; het fundament leggen voor nieuw relaties of teams om succesvol te worden
    • Bestaand; die of naar zelforganisatie of met elkaar willen bewegen naar een volgend niveau (bijv. high performing)
  • Coaching

    Relaties en/of teams in conflicterende situatie of onder druk staan.

Ontwikkeling door coaching

De persoonlijk en professionele ik-ken integreren steeds meer en meer. Werk is voor veel mensen een groot onderdeel van hun identiteit en zingeving. Aandacht voor zakelijke relaties is net zo waardevol als de (liefdes) relaties in prive. Zeker bij conflicten, gedoe, of de verwachtingen en normen en waarden onderling verschillen. Het systemisch gedachtegoed i.c.m. methoden vanuit de systeemtherapie helpen relaties patronen inzichtelijk te krijgen, beter te communiceren en te kijken naar het gehele systeem met als resultaat diepere verbinding.
North&C onderzoekt het geheel systeem, jullie plek binnen het systeem, welke patronen het systeem dienen, maar ook welke verantwoordelijkheden worden gedragen en de communicatie.

Werkwijze

We beginnen de begeleiding met een intakegesprek of individuele interviews. Daarbij is het belangrijk dat er een wederzijdse ‘klik’ is, zodat jij en je collega’s je veilig voelen om jullie verhaal, gedachten en emoties te delen. Na de intake evalueren we het proces en beslissen we of we verder gaan. Tijdens de vervolgsessie richten we ons op de veranderwens, het doel en de patronen.