• Ambitie & strategie

  • Cultuurontwikkeling & advies

  • Herstructuringstrajecten

Organisaties in deze dagen stellen financiele waarde als belangrijkste doel. Het behalen van resultaat is in vele gevallen belangrijker geworden dan het van betekenis zijn. Ook zijn mensen in organisaties vaak een vorm van de gezamenlijke betekenis verloren, is de samenwerking gebaseerd op wantrouwen, gericht op individuele transacties en voeren processen en structuur de boventoon. Investeringen worden gedaan: in technologie of digitalisering, echter de mensontwikkeling die nodig is om succesvol te zijn, krijgt onvoldoende aandacht of wordt uitgesloten. Dit leidt tot een organisatie die veel energie en tijd kwijt is aan interne ‘processen’ en daarmee de verbinding met klanten en het heden en toekomst.

Met de komst van Covid-19 kan er met zekerheid worden gezegd, dat vroegere resultaten geen garanties brengen voor de toekomst. De zekerheid zoals wij kenden, maakt plaats voor meer onzekerheid. Door Covid-19 hebben we gezien dat op afstand werken ook goed gaat. Echter om verbinding en vertrouwen op afstand te creëren en blijvend te voeden, moeten we elkaar met enige regelmaat zien, horen, ruiken en voelen. Omdat we tenslotte n mens zijn. Wij zijn relationele en emotionele wezens, ook tijdens het werk.

Wegkijken, hoeveel weerstand het ook oplevert, kan niet langer en vraagt om een vernieuwende benadering. Een benadering waarin bezielde en verbonden organisaties de mensen:

  • werken aan betekenisvol werk wat er toe doet
  • waar hartsbewustzijnsonwikkeling, groei en self-fulfiment mogelijk is
  • en waar mensen hun potentieel volledig kunnen laten schijnen.

Een organisatie waar vanuit verbinding en vertrouwen wordt  samengewerkt om resultaten neer te zetten die duurzaam, betekenisvol en gezond zijn.

Om tot een betekenisvol leidend principe (of ambitie) te komen, is het van belang dat je je in het diepst met elkaar verbindt. Dit betekent werken met dat wat is en soms ook met wat er was om ten diepste te begrijpen, erkennen en transformeren. Vanuit daar kan er weer  richting worden te geven. Diepgaande relaties brengen ongemak en weerstand. Afhankelijk van het verleden kan dat in sommige organisaties tijd in beslag nemen. Als het verleden is recht gezet kan er weer gezamenlijke hoop voor de toekomst ontstaat, vanuit een bezield collectief. Als éénieder radicaal & openhartig een bijdrage heeft in het proces, kan er een betekenisvolle ambitie ontstaan, wat gedragen wordt door elk onderdeel in het systeem.

Vorm

Qua organisatievorm zien we nog steeds dat de macht en impact van organisaties als institutie aan het verdunnen is, de impact van individuen en geïndividualiseerde netwerken groeit. Dit zien we in de opkomst van zogenoemde exponentiële organisaties, netwerkachtige structuren die met een minimale organisatielast en overhead werken en een zeer snelle groei kunnen realiseren.

De impact van hoog bewustzijnde individuen samenbrengen in een betekenisvolle omgeving wat er toe doet, gaat een exponentiële groei opleveren, er ontstaan co-creatie, ondernemerschap en nieuwe levensvormen; levensvormen die terug gaan naar de basis van ons ontstaan en het ecosystemen herstelt.