• Executive coaching

  • Management development

  • Ontwikkeling leiderschapstrajecten

Onderzoek toont aan dat waar leiders naast taakgericht ook mensgerichte en interpersoonlijke leiderschapskwaliteiten inzetten, hun leidinggevende meer waarderen, met als gevolg dat medewerkers meer tevreden zijn met hun werk en de afdeling effectiever is (Stoker, 2007). Het huidige tijdsgewricht van opeenvolgende veranderingen en complexe vraagstukken doet steeds meer een beroep op mensgerichte en interpersoonlijke leiderschapskwaliteiten om niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn te (blijven) presteren, als individu, team & organisatie.

Juist nu is menselijk en oprecht leiderschap belangrijk. Juist nu is de tijd om op alle ingesleten patronen door te pakken met een aantal belangrijke veranderingen. Hoe ga jij als leidinggevende je cultuur laten aansluiten op de nieuwe context waar we in leven, wie ben jij als leidinggevende en hoe doe jij de dingen? En hoe ga jij om met de steeds meer wordende perspectieven in je team? Hoe zie jij de toekomst en geef je richting? Wat is jouw geloof?

Voor leiders van de toekomst betekent dit een heel ander perspectief dan waarin de vorige managementgeneraties zijn gevormd en opgeleid. Leiders van de toekomst zullen dan ook over een andere mindset en competenties moeten beschikken om effectief om te gaan met de condities van de nieuwe tijd. Voor grote ego’s is steeds minder plaats: ‘We don’t need another hero’.

North&C adviseert en ontwikkelt leiderschapstrajecten waarbij alle facetten van nieuw of toekomstig leiderschap centraal staat. North&C coacht executives en middenkader leidinggevenden om te verbinden met zichzelf, vanuit daar een visie te vormen en te verbinden met anderen.

‘Warren Bennis’

‘Een leider worden, staat gelijk aan jezelf worden. Dat is precies hoe eenvoudig het is, en zo moeilijk is het ook’.