• WHY

    Het meeste krachtigste wat er bestaat is de menselijke verbinding. Mensen die in ten diepste in verbinding staan met zichzelf kunnen uitzonderlijke prestaties verrichten. In verbinding met anderen ontstaat in het collectief exceptionele co-creatiekracht wat resulteert in een gezonder en duurzaam (bedrijfs)resultaat.

  • HOW

    Onze toegevoegde waarde zit in het doorvoelen en kijken naar de processen van wat een systeem (organisatie,  relatie of individueel) drijft en beweegt. In combinatie met het faciliteren van verbinding binnen het systeem wordt een veilige, warme en gezonde omgeving gecreëerd waarin de patronen tussen mensen worden aangekeken, geheeld en getransformeerd. Dit doen wij in een vertragende modus door een evenwaardigheid, op een positief/waarderende confronterende en scherpte in de dialoog om eenieder te bewegen en bewust maken van zijn/haar hen rol binnen het systeem. Maar ook daar waar nodig om te versnellen en de omgeving aan te passen. We nemen rollen aan als adviseur (sparringpartner), facilitator, (relatie)coach en motivational speaker

  • WHAT

    Voor het zakelijke werkveld adviseert en coacht North&C relaties en leiders op weg naar gezonder en duurzaam bedrijfsresultaat vanuit de visie dat de ontwikkeling van verbinding met jezelf en tussen mensen hierbij een cruciaal onderdeel vormt. Wanneer mensen continu in verbinding zijn met zichzelf en het grotere geheel overzien, kunnen zij voor ander gedrag kiezen en hun omgeving (mensgericht) transformeren. Er ontstaat een effectieve samenwerking, doelen staan centraal, ondernemerskracht, co-creatie en een lerende zelforganisatie.  Met deze focus draagt North&C bij aan de ontwikkeling van de organisatie van de toekomst. Samen met onze klant gaan we voor maatwerk in organisatie-, leiderschaps- en relatie ontwikkelingsvraagstukken.

    Voor het particuliere werkveld coacht North&C individuen en relaties om terug te gaan naar de essentie, jouw/jullie authentieke staat van zijn, en de kwaliteiten volledig te leven. Je/jullie patronen te doorzien, te erkennen en bewust anders in te zetten. North&C gaat voor maatwerk in relatie en systemische coaching.

Uitgangspunten

Open hart

In verbondenheid, een positieve en aligned intentie en vertrouwen zijn de basis van de samenwerking. Er is altijd een volgend niveau van groei in zelfbewustzijn, leiderschap, teams of individueel om naar te streven, indien we dit met open hart aangaan.

Verstilling om te versnellen

Verantwoordelijkheid nemen en duurzaam (door)ontwikkelen kan alleen als versnellen in een evenwaardige balans met verstillen is. In de verstilling vindt diepgaand reflecteren plaatsvindt, vinden we de wijsheid en de oorzaken van de blokkades of patronen. Een nieuw aangeleerd patroon: het kunnen terugkeren naar de verstilling in een momentum.

Systemisch

Terug naar de oorsprong, naar de purpose en het evolutionair systeem om vanuit daar de bezielde ambitie van een mens of systeem (door) te ontwikkelen naar de gewenste situatie. Alle informatie is aanwezig in het systeem, daar vinden we ook blokkades en belemmeringen (niet meer dienende patronen). Deze blokkades, belemmeringen en patronen willen graag worden gezien, gehoord en erkend. Om vervolgens  eenvoud aan te brengen en de pure bestemming voor te zetten.

Radicaal open-hartig

Kritisch geluid moet je laten horen, ook al doet het pijn (Kim Scott). Effectieve feedback is een combinatie van liefde en de waarheid. Het vermogen om zo feedback te geven dat je laat zien dat je je persoonlijk bekommert, maar ook bereid bent een directe uitdaging aan te gaan dit ten einde om de gewenste situatie te bereiken.

Leren

Leg de verantwoordelijkheid neer op de juiste plek, naast andere manier van gespreksvoering ook doen en experimenten. Hoe moeilijk ook, van falen leren we op te staan, te praten en te leren.

Manifesteren

Alles waar de aandacht heen gaat, groeit. Positief manifesteren, waarmee het pad wordt beïnvloed op een mooie manier. Daarbij hoort ook richting, discipline, besluitvaardig en lef zodat het resultaat zichtbaar wordt.